Osakkaamme Silja Rasi siirtyi ansaitulle eläkkeelle 31.3.2017. Hänen seuraajakseen toimistopäälliköksi nimitettiin tradenomi Heli Känkänen. Heli toimi ennen Laskentapiste Balanssiin tuloa Envor Group Oy:n talouspäällikkönä.